Phone : +886-921-957-708      Email : [email protected]

Ho̍at-tōng Soan-thôan

*~歡迎報名&世界台語文化營【大人營】活動簡章
Chú-pān Tan-ūi

台灣羅馬字協會、國立成功大學台灣語文測驗中心、蔣發太孫玉枝台語文教育基金會

Ji̍t-kî

2024/08/09 12:00 - 2024/08/11 12:00

Tē-tiám

走馬瀨農場(台南市大內區二溪里唭子瓦60號)

TLH (台灣羅馬字協會)ta̍k-tang hioh-joa̍h ê tōa-hêng hoa̍t-tōng lâi–loh

25 Kài Sè-kài Tâi-gí Bûn-hòa-iâⁿ Kán-chiong
第25屆世界台語文化營大人營簡章

活動主題:非常時期ê野外求生
活動所在:走馬瀨農場(台南市大內區二溪里唭子瓦60號)
活動日期:2024年8月初9(拜5)~8月11(禮拜)三工二暝
報名日期:Chit-má開始到6月20(拜4)cha̍h止!先報先贏~若報tīⁿ,ē提早公布tī網站。
報名費用:會員 $3,900,一般民眾 $4,500
報名對象:台灣羅馬字協會、台文筆會、台越文化協會ê會員以及一般民眾
活動網站: https://tlh.org.tw/tai/
活動聯絡:台灣羅馬字協會 [email protected] 秘書處電話:06-2089803

報名流程

 1. 先thiⁿ Google單仔hō͘主辦單位知影報名意願。
 2. Google單仔寄了聽候主辦單位確認名額,2工內ē寄電子批通知(拄著歇睏日會延後通知)。Nā無收著通知批,請主動hām主辦單位聯絡。
 3. 收著通知批了後請tī 5工內納錢(5工期限ùi主辦單位寄通知hit工開始算)。超過5工無納錢to̍h準做放棄無beh參加。
 4. 主辦單位nā收著報名費ē閣通知汝報名成功。

費用說明

 1. 有效會員(有納2024年會費):1人 3,900 kho͘ ,非會員(一般民眾):1人 4,500 kho͘。若是2024年會費猶未納ē-sái補納,照常以有效會員收費。
 2. 報名費包含:走馬瀨門票、Chia̍h-si̍t(8/9 暗頓、8/10 早頓&中晝頓&暗頓、8/11早頓&中晝頓)、8/9-8/11三工ê旅行平安險(100萬身故險/10萬醫療險)、二暗tòa暝費用。
 3. 報名費無包含坐遊覽車ê費用, nā需要ùi台南做伙坐遊覽車,請參考下底交通ê說明。

Tòa暝

 1. 這擺營隊原則上tòa小柴厝(小木屋),lóng是4人房(4頂單人床)。
 2. Ē-sái指定beh hām siáng tòa仝間,請tī報名單仔內底註明。Nā無指定,to̍h hō͘主辦單位安排。
 3. 若beh 1人tòa 1間房,每人ài加納4,800 kho͘,若beh 2人tòa 1間房,每人ài加納1,600 kho͘

交通

 1. Ē-sái選擇(A)家己駛車(B)Tī台南做伙坐遊覽車(車錢另外算,來回每人500 kho͘)。
 2. Beh家己駛車去ê人ài tī報名單仔註明車牌號碼。
 3. 遊覽車座位有限,先納錢先àn位。上車地點暫定tī香格里拉飯店對面大客車臨停車格。
  遊覽車時到出發無相等mā無退費,請liōng早到位等候。
 4. 營隊ê報到地點(走馬瀨)ē閣寄行前通知kā逐家通知。

退費辦法

 1. Tī下底時間寫電子批申請才ē-tàng退費。
  報名日到7/22(含) 退50%(前後匯款手續費由報名者吸收)
  7/23到8/8(含) 退25%(前後匯款手續費由報名者吸收)
  8/9(含)以後 無退費
 2. 申請批nih ài提供退費ê匯款口座(申請者本人)、轉siàu證明(報名費交易明細表ia̍h-sī劃撥收據),一律等活動結束chiah ē處理退費。

注意事項

 1. Tòng-báng-á & Tòng-ji̍t-thâu(防曬)ê物件、個人藥品、健保卡、環保杯仔&餐具、其他個人需要ê物件建議ài chah齊全。
 2. 請保留報名費交易明細表 ia̍h-sī劃撥收據。
 3. 課程實際內容 kap 時間以當天公布為準。報名了請隨時上台羅會網站了解上新ê活動消息。

2024第25屆世界台文營-【大人營】簡章下載(請點)

報名表單連結
https://forms.gle/7w3EmXwR9jZpAgD5A

0517 第25屆世界台語文化營--海報-提案-01-2.jpg

大人營課表.jpg

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...