Phone : +886-921-957-708      Email : [email protected]

Ho̍at-tōng Soan-thôan

311教師節&314詩人節光批(明信片)助印
Chú-pān Tan-ūi

國立成功大學 台灣語文測驗中心、台灣羅馬字協會、蔣發太孫玉枝台語文教育基金會

Ji̍t-kî

2024/03/18 08:00 - 2024/03/31 18:00

Tē-tiám

網路表單收件

311 Kàu-su-cheh & 314 Si-jîn-cheh kng-phoe chō͘ ìn (下方附註漢羅版)
Kok-ūi sian-chìn pêng-an,

Ūi tio̍h kè-sio̍k thui-kóng lán Tâi-oân ê 311 Kàu-su-cheh kap 314 Si-jîn-cheh, TLH chún-pī beh lâi hoat-khí siá kng-phoe ê oa̍h-tāng. Hoan-gêng kok-ūi iú-chì thang-hó lâi chō͘ ìn kng-phoe. Ē-tàng pun hō͘ lán ê ha̍k-seng he̍k-chiá sī pêng-iú, chòe-tīn lâi siá kng-phoe kià hō͘ koh khah chē pêng-iú. Hō͘ koh khah chē lâng chai-iáⁿ 3/11 kap 3/14 sī lán Tâi-oân ê Kàu-su-cheh kap Si-jîn-cheh!

Chō͘ ìn hong-àn:
A. Koan-khoán NT$ 1,200: kng-phoe 50 cho͘ (1 cho͘ 4 tiuⁿ)
B. Koan-khoán NT$ 2,000: kng-phoe 100 cho͘ (1 cho͘ 4 tiuⁿ)
(Chō͘ ìn siōng chió NT$ 1,200, nā ū beh chō͘ ìn koh-khah tōa-liōng ê kng-phoe, chhiáⁿ lēng-gōa hām pì-su-chhù liân-lo̍k, tiān-ōe: 06-2096384.)

Koan-khoán chhiáⁿ ōe-poa̍h:
Kháu-chō: 31645936
Hō͘-miâ: 社團法人台灣羅馬字協會

Chō͘ ìn sî-kan:
Khai-hòng koan-khoán chō͘ ìn kàu 2024/3/31.

Chhiáⁿ ū chhù-bī ê iú-chì hōe-khoán liáu-āu, thiⁿ siá ē-té ê pió-toaⁿ. Kng-phoe ē tī 4 goe̍h tiong í-āu lio̍k-sio̍k kià-sàng.

為著繼續推廣台灣311教師節和314詩人節,台灣羅馬字協會準備發起寫光批ê活動。歡迎各位友志通好來助印光批。會當分予咱ê學生或者是朋友,做陣來寫光批寄予koh khah濟朋友。予koh khah濟人知影3/11和3/14是咱台灣ê教師節和詩人節!

助印方案:
A. 方案捐款 NT$ 1,200 助印光批50組 (1組4張)
B. 方案捐款 NT$ 2,000 助印光批100組(1組4張)
(助印上少 NT$ 1,200,若有beh助印koh khah大量ê光批,請另外和秘書處聯絡,電話:06-2096384。)

捐款請劃撥:
口座:31645936
戶名:社團法人台灣羅馬字協會

助印時間:
開放捐款助印到2024/3/31。

請有趣味ê友志匯款了後,添寫下底ê表單。光批會在4月中以後陸續寄送。
統一編號:98636202 劃撥帳號:31645936 戶名:社團法人台灣羅馬字協會

助印登記表單:https://forms.gle/xuumefYorjvaBm659

311台灣教師節活動消息kap其他作品欣賞: https://pen.de-han.org/311/?fbclid=IwAR2xyToPWU1_lsuLaowqwsJOliZf7pr-LTlm-njmZ0KWGEzLzCAZvXOO6mY

S__21430283_0.jpg
S__21430285_0.jpg

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...