Phone : +886-921-957-708      Email : [email protected]

Ho̍at-tōng Soan-thôan

【第4屆詹文聲台語薪傳賞簡章】
Chú-pān Tan-ūi

社團法人台灣羅馬字協會

Ji̍t-kî

2023/12/05 09:00 - 2023/12/31 18:00

Tē-tiám

網路報名收件

咱 siàu-liām 詹文聲教授 thiàⁿ-thàng 台灣 ê sim-chiâⁿ
Kin-tòe 伊 ê 意志 ǹg-bāng 鼓舞 koh khah chē 人來傳承 kap 發展台語文 ê 文化 thang 建立有主體性 ê 台灣國
Tâi-oân Lô-má-jī Hia̍p-hōe (TLH) 特別設立 chit-ê 賞


簡介:
旅美詹文聲教授是台南成功大學工程科學系第一屆畢業生、美國德州大學阿靈頓校區ê教授。詹文聲教授tī 2017年過往,家屬捐款成立「台語文基金」來數念伊。這个「台語文基金」是欲獎勵台灣中小學資深優秀台語老師,促進台語永續發展,由「台灣羅馬字協會」 kap 「成大台文系台語師資班」共同規劃執行。
申請條件:
1. 長期從事台語文ê事工,像教育、研究、創作、出版ia̍h-sī 推sak,上少有滿6冬ê時間。現職中小學教師(含代理代課)及台語支援人員優先錄取。
2. 支持用「台語」á-sī「台灣話」ê族語名稱,反對用「閩南語」á-sī「福佬話」hit-khoán無台灣主體性ê歧視用語。
3. 支持使用「台灣字」,就是台灣傳統「白話字」。
4. 支持台語文ê書寫終其尾ài羅馬字化。漢羅lām寫是過渡性ê用法。
獎勵方式:
入選者頒發獎金20,000箍kap賞狀1張
申請方式kap時間:
• 申請時間:Ùi chit-má 起到2023.12.31 cha̍h止。
• 申請方式:會當推薦別人、mā thang自我推薦。請佇網站掠申請表格填寫了後,將資料傳去第4屆詹文聲台語薪傳賞ê google表單。
報名表申請下載

第4屆詹文聲台語薪傳賞宣傳圖檔

第4屆詹文聲台語薪傳賞簡章

報名資料傳送表單連結:https://forms.gle/VKEFdyowSvXwbVfA9
• 頒獎時間:審查委員審查入選者,本會ē通知請親身出席領獎,預定tī2024年1月27本會會員大會公開頒獎表揚。

主辦單位:社團法人台灣羅馬字協會
合辦單位:蔣發太孫玉枝台語文教育基金會、成大台灣語文測驗中心、成大台文系台語師資班
連絡方式:06-2089803 E-mail:[email protected]
4th CBS final.png

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...