Phone : +886-921-957-708      Email : [email protected]

Ho̍at-tōng Soan-thôan

第二屆 311台灣教師節電子賀卡設計比賽
Chú-pān Tan-ūi

國立成功大學 台灣語文測驗中心、台灣羅馬字協會、蔣發太孫玉枝台語文教育基金會

Ji̍t-kî

2023/10/01 06:00 - 2023/11/15 18:00

Tē-tiám

網路報名收件

目的:為著chhui-sak每年3月11台灣教師節thang表達對林茂生教授 ê siàu-liām,mā鼓勵民眾表達對台灣老師ê感謝,特別辦理chit-ê比賽。

關係林茂生:
林茂生教授(1887~1947)是台灣本土頭一个教育家,伊ê學問超過中國ê胡適,是當時台灣第一人。林茂生對日本東京帝國大學(chit-má ê東京大學)文學士kap美國哥倫比亞大學哲學博士畢業。林茂生以《日本統治下台灣的學校教育:其發展及有關文化之歷史分析與探討》ê博士論文,成做台灣第一位關心教育議題koh提tio̍h博士學位ê台灣人。林茂生教授一生熱心奉獻tī教育ê工課,前後tī長榮中學、台南師範學院、台南商業專門學校、台南高等工業學校、成功大學(koh擔任頭任圖館館館長10冬) hām 台灣大學等任教,受伊牽教ê學子生put-lí-á chē。林茂生thèng-hó講是台灣ê首席教育家。林茂生教授m̄-nā精通日文、英文、德文等外文,林茂生伊本身mā精通台語白話字,koh支持kap實踐台灣語文ê現代化、標準化甚至建構以台灣母語做基礎ê「台灣學」教育。可惜,chiah-nī優秀ê教育家soah tī 1947年3月11彼工遭受中國國民黨特務非法逮捕koh殺害。台灣羅馬字協會等本土社團thàu-kòe chit-ê 活動來chhui-sak每年3月11chiâⁿ做台灣教師節thang紀念林茂生教授對台灣教育ê貢獻。

 • 活動詳細資訊:
  https://pen.de-han.org/311
  (欲知詳情,請上連結網頁報名,有更詳盡資料解說/參賽辦法)

一、徵選對象:一般民眾(無限年歲、無限國籍)。
二、獎勵辦法:取前三名,各 1 位(有賞金 kap 賞狀)

 • 頭賞賞金新台票 31,100 kho͘
 • 二賞賞金新台票 22,800 kho͘
 • 三賞賞金新台票10,300 kho͘
 • 優選 kúi 名,賞狀一張。

三、徵件方式:

 • 收件時間:即日起 kàu 2023 年 11 月 15 ē-po͘ 18:00 截止。以線
  頂投稿時間為準,超過時間無受理,mā 無接受重複投稿 kap 修
  改。

 • 收件方式:線頂投稿
  1.投稿連結:https://forms.gle/2v2R7Bjvopucqrk77。
  2.請點選連結,按照系統指示 kā 個人資料 kap 相關欄位填好勢,
  了後 kā 參賽作品電子檔(JPG 格式、解析度 1200 dpi 以上,寸
  尺直式 1080 x1350,橫式 1200 x 628)、著作授權書(附件 1)、
  活動切結書(附件 2)、作品 m̄-bat 發表過切結書(附件 3)等,
  傳起 lih 網站。

四、評審

 • 由主辦單位邀請專家組評審委員會。

 • 作品評審期間,無受理有關評審 ê 查詢。

 • 得獎公佈名單公佈: https://pen.de-han.org/311

五、參賽規定 kap 注意事項:

 • 參賽者 1 人限制投稿 1 件。

 • 作品使用語言無限制,像講:台語、台灣客語、台灣原住民族
  語、華語、越南語、日語、英語……等,攏會使。台語羅馬
  字以傳統白話字、台灣字優先。

 • 參賽作品以靜態設計為主,創作者 ài 提供 JPG 格式檔案,直 ê
  (手機用)、橫 ê (電腦用)各一款。

 • 參賽作品 bē-tàng 落名或者是 kap 參賽者身分有關 ê 符號。

 • 若有無合符本辦法 ê 事項,經主辦單位要求補正,無 tī 期限內
  補正 ê 人,就無受理投稿。

 • 參賽作品 bē-tàng tī 任何所在,以任何形式發表,mā bē-tàng 有
  侵害他人著作權 ê 情形。若違反規定,除了家己 ài 負擔法律
  責任以外,會撤銷參選資格或者是得獎資格,已經發出去 ê 獎
  狀、獎金 mā ài 交返來。

 • 入選作品 ê 著作權歸作者,m̄-koh 主辦單位有用任何形式chhui-isak
  使用 kap 公開傳播 ê 權利,無另外付稿費。

 • 設計比賽 ê 頒獎典禮預定 2024 年 3 月初 10 tī 台南舉辦,得獎
  者 ài 親身出席頒獎典禮、公開發表家己 ê 作品。若無法度親身
  出席–ê,主辦單位有權利取消獎金 kap 獎狀。經費有限,得獎
  者出席頒獎典禮 ê 交通補助,限台灣國內大眾交通費,照憑證
  實報實銷。

六、聯絡方式:

 • 聯絡人:社團法人台灣羅馬字協會 楊小姐

 • 活動電話專線:06-2089803

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...