Phone : +886-921-957-708      Email : [email protected]

Ho̍at-tōng Soan-thôan

TLH 2023春季線頂《台語認證加強班》
Chú-pān Tan-ūi

TLH台灣羅馬字協會

Ji̍t-kî

2023/03/14 18:22 - 2023/03/15 12:00

Tē-tiám

Sòaⁿ-téng 線頂

TLH2023春季 線頂全民台語認證加強班/
認證日期2023.5.20**
想欲做台語老師,一定ài先通過台語認證B2,請 kín 來加強能力。(課程bô 錄影bô 補課)

指導單位:社團法人台灣羅馬字協會

主辦單位:台灣羅馬字協會仁武分會

授課師資:台羅會專業領域師資(具有多年台語認證實務經驗)

招生對象:對台語有興趣ê社會大眾kap學生。想beh參加全民台語認證ah-sī beh參加白話字檢定ê 人。

課程特色:生動活潑ê教學方式,提供最新台語認證考試技能,充實讀寫能力準備認證,輕鬆達到理想成績。投入(閩羅BL)&(白話字POJ)對應訓練,達成雙贏教育部&成大ê台語認證。

課程內容:閱讀、聽寫、聽力、口語測驗的技巧說明和練習。

相關內容請點téng-koân Pò-miâ ê 所在

| 蔣日盈 Chiúⁿ, Ji̍t Êng | 高師大台文所畢業, 台語教師, 台羅會監事 |
| 蔡詠淯 Chhòa, Éngt Io̍k | 成大台文所博士生, 台語教師|
| 邱碧華 Khu, Phek Hôa | 高師大台文所畢業, 台語教師, 台羅會理事 |
| 陳俐雯 Tân, Lī Bûn | 樹科大人類性學所畢業, 台語教師, |
| 陳金花 Tân, Kim Hoa | 高師大台文所畢業, 台語教師, 台羅會常務理事 |
| 張復聚 Tiuⁿ, Hok Chû | 前南社社長, 前台羅會理事長, 台羅會常務監事 |

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...