Phone : +886-921-957-708      Email : [email protected]

Ho̍at-tōng Soan-thôan

第一屆王育霖詩人檢察官台語詩徵文比賽,徵稿到12/31!
Chú-pān Tan-ūi

TLH台灣羅馬字協會

Ji̍t-kî

2022/12/01 00:00 - 2022/12/31 12:00

Tē-tiám

Sòaⁿ-téng 線頂

歡迎參加第一屆王育霖詩人檢察官台語詩徵文比賽,徵稿到12/31/2022!

Hoan-gêng chham-ka Ông Io̍k-lîm si-jîn kiám-chhat-koaⁿ Tâi-gí-si teng-bûn pí-sài!

第一屆王育霖詩人檢察官台語詩徵文比賽辦法

一、目的:為台灣受難ê王育霖先生,m̄-nā是維持正義ê檢察官,mā是一位有才情ê詩人。為著chhui-sak每年3月14台灣詩人節thang表達對王育霖詩人檢察官ê siàu-liām,mā鼓勵少年人投入台語文創作,特別辦理台語詩徵文比賽。

二、辦理單位:

(一)主辦:台文筆會、國立成功大學台灣語文測驗中心

(二)協辦:台南市二二八關懷協會、台灣羅馬字協會、國立成功大學台灣文學系

三、徵選對象:28歲以下ê民眾(公元1994年以後出世,無限國籍)。

四、獎勵辦法:取前三名各1名,第一名獎金新台票2萬kho͘、第二名獎金新台票1萬kho͘、第三名獎金新台票5千kho͘。

創作主題無限制!

為何我們推動每年3月14日王育霖詩人檢察官受難日為台灣詩人節?
王育霖(1919~1947)於1944年獲選為日本京都地方法院檢察官,為當時日本本土第一位台灣人檢察官。二戰後王育霖回到台灣並擔任新竹市檢察官。他當時因擬對貪汙的中國國民黨籍市長起訴而得罪外來中國政權,導致於1947年3月14日被便衣人員帶走後就從此被消失,當年他才28歲。王育霖不只是檢察官,更是才華洋溢的詩人,也是台灣歌謠的愛好者。他的詩作〈今別れては何時か見ん〉(日文原著)寫著:

高雄も終ひにすんだ
その晩我々はプログラムの紙をやいて
踊った
そしてないた
あゝ純真の意気を負ふ
青春の日はくれやすく
一度去って帰らぬを
なぞ君立ちて舞は去るや

“今別れては
何時か見ん
幾年春は
めぐるとも
かんらんの花
咲くもとに
再び語る
事やある”

(中文譯本)

今日一別何時見

終於完成最後一站高雄的演出
當晚我們燒了程序單起來跳舞
但也哭了
啊 意氣純真的青春日子何其短
一去不復返
能不起來跳舞嗎
今日一別何時見
春天會再來
我們能再共語橄欖樹下嗎
(林瑞波譯)

(台語譯本)
Kin-ji̍t it-pia̍t hô-sî chài siong-hông

Bóe-chām chóng-sǹg lâu-kàu Ko-hiông
Hit àm lán sio-tiāu thêng-sū-toaⁿ
Hoaⁿ-hí thiàu-bú
Mā tih-lo̍h ba̍k-sái
Ah~
Ì-khì hong-hoat sûn-chin ê chheng-chhun sòe-goa̍t
Chin-kín kòe-khì bô koh hôe-thâu
Ūi-hô lí bô beh khí-lâi thiàu-bú

Kin-ji̍t it-pia̍t hô-sî chài siong-hông
Sui-jiân chhun-thiⁿ ē koh lâi
Kám koh ē-tàng tī kan-á chhiū-kha
Tâm-thian soat-tē neh

(Phoaⁿ S.L. hoan-e̍k)

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...