Phone : +886-921-957-708      Email : [email protected]

Hōe-sìn

《台灣字》復刊號since 2023

2023/01/10

歡迎投稿《Tâi-oân-jī》雜誌

**★Tâi-oân-jī 電子版線頂讀Open Access★ **

**★投稿說明 & 投稿請 chhi̍h chia★ **

使用文體:用白話字寫ê全羅、羅漢文章。
建議字數:詩200字以內、散文800字以內、小說kap專欄無受限制。
(Nā超過建議字數,編輯部會照實際狀況拆分做無kâng期刊出來)

若決定beh刊ê文章,會回覆作者。
無錄取ê文章,無koh退件、無另外通知。

請m̄-thang投稿別人ê作品、1稿投幾nā-ê所在。
Nā是作品內容有任何爭議,iā是其他侵害別人著作權
投稿人ài自動協助發行單位處理糾紛,承擔損害賠償責任。

★劃撥捐款★
戶名:台灣羅馬字協會
郵政帳號:31645936

★發行單位★
台灣羅馬字協會: https://tlh.org.tw/tai/
台文筆會: https://pen.de-han.org
Nā有任何問題歡迎來phoe: [email protected](投稿請chhi̍h頂面Google form link)

1222 台灣字雜誌-封面.jpg

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...