Phone : +886-921-957-708      Email : [email protected]

Hōe-sìn

201904台羅會通訊

2019/04/20  《台羅會會員通訊》

Lí-sū-tiúⁿ ê oē-Babuz Tiuⁿ, Ho̍k Chû (張復聚)

**Iau-kiû FB chhú-lí Tâi-gí-bûn 要求FB處理台語文
**
做法:Tī FB (Face Book)寫羅馬字,叫FB翻譯。FB會kā看做越南語。翻譯了咱kā FB評分,講翻譯有夠ló͘!年久月深FB會注意著這項代誌。 Koh來….

Lán lâi chò chi̍t-hāng chin kán-tan khiok chiok iàu-kín ê tāi-chì: iau-kiû FB chhú-lí Tâi-gí-bûn!
Hăⁿ? Siáⁿ-mih? Lí ū kóng m̄-tio̍h–bô?
Bô-chhò! Kui-châng hó-hó! Góa bô kóng m̄-tio̍h! Chiū-sī beh iau-kiû FB ài chù-tiōng lán ê bó-gí. Kiông-pek FB khì chò.
Beh án-chóaⁿ chò?
Chin kán-tan. Lend me your ears & eyes! Chim-chiok thiaⁿ góa soeh–lâi:

Lán tāi-ke lóng lâi FB siá Pe̍h-ōe-jī. M̄-bián siá kài-chē. 20-30 jī chiū ok. Lí lâi tha̍k góa ê, góa khì tha̍k lí ê. Tha̍k liáu kiò FB “hoan-e̍k”. FB m̄-bat Pe̍h-ōe-jī, ē kā khòaⁿ-chò Oa̍t-lâm-gí lâi hoan-e̍k. Koh-lâi FB ē mn̄g lán tùi chit-ê hoan-e̍k ê boán-ì-tō͘. Lán lóng hō͘ i 1-lia̍p chheⁿ, chiū-sī siōng-kài ló͘ ê ì-sù. Nā-sī lán tiāⁿ-tiāⁿ tī FB án-ne chò, nî-kú goe̍h-chhim, FB ē hoat-hiān būn-tê. Án-ne chiū ū khó-lêng FB ē khai-sí su-khó beh án-chóaⁿ kái-koat.

Chiok iàu-kín ê chiân-tê sī ū chiok-chē, chiok-chē lâng put-koán-sî tī FB teh siá Pe̍h-ōe-jī. Hō͘ FB jīn-tēng Pe̍h-ōe-jī mā-sī tiōng-iàu ê gí-bûn! Chit-khoán ap-le̍k chiah ū khó-lêng pek FB khì chhú-lí Pe̍h-ōe-jī! Sī án-chóaⁿ beh soán Pe̍h-ōe-jī lâi siá? In-ūi Pe̍h-ōe-jī ê sú-iōng í-keng chhiau-kòe 150 nî. Ū chiok-chē bûn-hiàn, mā-ū chiok-chē lâng ē-hiáu. Sǹg sī ū tāi-piáu-sèng ê bûn-jī.

Chit-pō͘ sī chi̍t-ê bat chò-kòe Microsoft ko-kip chú-koán ê lâng kà–góa ê, lán eng-kai kóaⁿ-kín khai-sí chò. Nā-sī ū chi̍t-kang FB chin-chiàⁿ ū chhú-lí Pe̍h-ōe-jī, lán ê bó-gí chiū chin-chiàⁿ beh CTT lah!

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...