Phone : +886-921-957-708      Email : [email protected]

Hōe-sìn

202010台羅會通訊

2020/10/20  《台羅會會員通訊》

Lí-sū-tiúⁿ ê ōe-Babuza Tiuⁿ, Ho̍k Chû (張復聚)

Tiong-kok Hì-iām(Covid-19) lâi chhá-kiáu, sè-kài loān-chhau-chhau! Beh tán kàu tiang-sî chiah chin-chiàⁿ ū pêng-an kap pêng-chēng? Bô lâng chai!

I-ha̍k-kài ê kiàn-kái sī tiāⁿ-tio̍h ài ū chit-3-hāng chiah ū khó-lêng:
1, ū io̍h-á thang chia̍h;
2, ū khoài-sok kiám-cha-che;
3, ū ī-hông-siā (e̍k-biâu) thang chù.

**Būn-tê sī siáⁿ-mih sî-chūn chiah ē ū? Thiⁿ-kong, Pu̍t-chó͘ lóng m̄-chai. Ài mn̄g Siōng-tè !
**
Ū chi̍t-hāng tāi-chì beh kā tāi-ke pò-kò:
TLH 2001 nî sêng-li̍p, kàu mê-nî boán 20 nî.Lán àn-sǹg beh chhut “TLH 20 chiu-nî kì-liām-chheh”, tī 2021 ê joa̍h–lâng chhut-pán.

“ Chit-pún chheh ê lōe-iông beh siu só͘-ū hōe-oân ê chu-liāu,
pau-hâm 1 lâng 1 tiuⁿ siòng-phìⁿ kap siá kúi-kù ōe.”

Siòng-phìⁿ ê lōe-iông chhiáⁿ ka-kī koat-tēng. Siá siáⁿ-mih ōe lóng-chóng OK.
Bûn-jī chīn-liōng mài chhiau-kòe 600 jī. Kì-liām-chheh ê kui-keh sī A4 ê tōa-sè.
Ta̍k-ê hōe-oân lóng ū 1 tiuⁿ thang iōng. Pài-thok tī 12–goe̍h chìn-chêng kā chu-liāu kià-lâi Pì-su-chhù.

**Kám-siā! Anchuse. Malimali masalu. Tâi-oân CTT!
**

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...